SK | EN | DE
/domains/grucon/UserFiles/web/slide1.jpg

REFERENCIE

Naša spoločnosť poskytla nižšie uvedeným subjektom služby zamerané predovšetkým na optimalizovanie činnosti energetických a výrobných zariadení, na zníženie mernej energetickej spotreby, na výkon energetického auditu, prípadne iné požadované riešenia v oblasti energetiky.


Viacero z uvedených spoločností nás opakovane žiada o riešenie ďalších energetických a technologických problémov, tieto sú im poskytované aktuálne popri našej ďalšej činnosti, prípadne je im v tomto smere poskytovaná odborná konzultačná pomoc.

 

MATADOR a.s. Púchov Návrh zníženia spotreby tepla pri vulkanizácii (1993)
MATADOR a.s. Púchov Optimalizácia vulkanizačných cyklov (1994)
SCP a.s. Ružomberok Návrh parokondenzačného systému (1995)
DUNAKO a.s. Dunajská Streda Racionalizácia tepelného hospodárstva (1995)
SPS a.s. Ružomberok Návrh parokondenzačného systému (1995)
MATADOR a.s. Púchov Návrh konštrukčnej úpravy vulkanizačných lisov (1996)
DUNAKO a.s. Dunajská Streda Optimalizácia trojčlennej odparky (1996)
MATADORROLL a.s. Bratislava Návrh plynovej kotolne (1996)
SPS a.s. Ružomberok Návrh kogeneračnej jednotky (1996)
RISO s.r.o. Rimavská Sobota Optimalizácia činnosti parokondenzačného systému (1997)
SCP a.s. Ružomberok Energetická bilancia šesťčlennej odparky so stripperom (1997)
TAURIS a.s. Rimavská Sobota Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (1997)
MATADOREX a.s. Bratislava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (1998)
KINEX a.s. Bytča Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (1998)
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec Optimalizácia činnosti parokondenzačného systému (1998)
SPS a.s. Ružomberok Odborný dohľad na výkon garančných skúšok (1999)
NOVÝ CALEX a.s. Zlaté Moravce Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (1999)
PALMA - TUMIS a.s. Bratislava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (1999)
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec Optimalizácia prevádzky papierenského stroja (1999)
STP a.s. Ružomberok Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (1999)
BRNĚNSKÉ PAPÍRNY s.p. Tišnov   Česká republika Optimalizácia prevádzky papierenského stroja (1999)
SCP a.s. Ružomberok Zastupovanie objednávateľa v spore s dodávateľom odparky (2000)
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec
Posúdenie návrhu kogeneračnej jednotky (2000)
ELEKTROKARBON a.s. Topoľčany Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2000)
FERROMIN a.s. Bratislava Vypracovanie materiálových a energetických bilancií výroby Fe (2000)
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec Návrh modernizácie výroby a spotreby tepla (2000)
I.D.C. HOLDING a.s. Bratislava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2000) 
FIGARO a.s. Trnava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2000)
LOCO a.s. Bratislava Vypracovanie entalpických bilancií spracovania lúženca (2000)
SCP a.s. Slavošovce Optimalizácia prevádzky papierenského stroja (2000)
SKY LIFE s.r.o. Malacky Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2000) 
KAPPA PACKAGING a.s. Štúrovo Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2001) 
PEČIVÁRNE o.z. Sereď Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2001) 
RHODIA a.s. Humenné Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2001)
SLOVZINK a.s. Košeca Návrh využitia odpadového tepla z výroby ZnO (2001)
PEČIVÁRNE o.z. Holíč Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2001) 
PLASTIKA a.s. Nitra Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2001) 
PETROCHEMA a.s. Dubová Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2001)
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec Návrh plynovej kotolne (2001)
KAPPA PACKAGING a.s. Štúrovo Optimalizácia prevádzky siete chladiacich vôd (2002)
BIOTIKA a.s. Slovenská Ľupča Návrh trigeneračnej jednotky (2002)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. PIVOVAR Rimavská Sobota Návrh zvýšenia kapacity chladiacich systémov (2002)
HARMANECKÉ PAPIERNE a.s. Harmanec Riadenie výkonu a vyhodnotenia garančných skúšok (2002)
TAURIS DANUBIUS a.s. Dunajská Streda Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2002) 
CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. Svit Posúdenie návrhu kogeneračnej jednotky (2002)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. PIVOVAR Hurbanovo Racionalizácia činnosti chladiacich systémov (2002) 
HYDINA - SVZ a.s. Prešov Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2002)
TAURIS DANUBIUS a.s. Dunajská Streda Zastupovanie objednávateľa pri výbere dodávateľa technológie (2003)                       
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. PIVOVAR Nitra Návrh zvýšenia kapacity chladiacich systémov (2003)
ŠARIŠSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. Prešov Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2003)
ISTROCHEM a.s. Bratislava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2003)
SHP CELEX a.d. Banja Luka    Bosna a Hercegovina Návrh zvýšenie kapacity sušenia papiera (2003)
MÄSOPRODUKT a.s. Svätý Júr Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2003)
NCH SLOVAKIA s.r.o. Bratislava Overenie činnosti programu CHEM-AQUA pri chemickej úprave napájacej vody (2003)
VULKÁN a.s. Partizánske Návrh inštalovania vyvíjača vodnej pary CLAYTON (2004)
KAFILÉRIA a.s. Senec Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2004)
NEUSIEDLER SCP a.s. Ružomberok Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2004) 
DANIPEK s.r.o. Trnava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2004) 
CHEMOSVIT FIBROCHEM a.s. Svit Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2004) 
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. Levice Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2005)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Návrh zvýšenia kapacity stratifikačného tanku (2005)
CHEMOSVIT FÓLIE a.s. Svit Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2005)
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok Optimalizácia energetického hospodárstva prevádzky BU Energy (2005)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Racionalizácia tepelného hospodárstva (2006)
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok Návrh prestavby parokondenzačného systému (2006)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Preverenie možnosti priameho ohrevu mladiny ( 2006 )
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok Stanovenie účinnosti generátorov vodnej pary (2007)
CHEMOSVIT ENERGOCHEM a.s. Svit Návrh zvýšenia výroby elektrickej energie na kogeneračnej jednotke (2007)
EUROMILK a.s. Veľký Meder Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2007)
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok MB a VB výroby a absorpcie ClO2 (2007)
ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Žilina Stanovenie bilančných tokov energií (2007)
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok Optimalizácia siete stlačeného vzduchu (2007)
GEMERSKÁ MLIEKÁREŇ s.r.o. Rimavská Sobota Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2007)
MONDI BUSINESS PAPER SCP a.s. Ružomberok Návrh zvýšenia výroby elektrickej energie na kogeneračnej jednotke (2007)
SLOVNAFT a.s. Bratislava Racionalizácia prevádzkovania výmenníkových staníc tepla (2008)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Analýza efektívneho prevádzkovania CKT tankov (2008)
ENERGY MERCURY CONSULTING s.r.o. Žilina Analýza podmienok pre poskytovanie podporných služieb (2008)
SEP a.s. Žilina Návrh zvýšenia výnosov za poskytovanie podporných služieb (2008)
TECHNOPOL a.s. Bratislava Racionalizácia chladiaceho a tepelného hospodárstva (2008)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Zníženie energetickej náročnosti výroby (2008)
SLOVNAFT a.s. Bratislava Zvýšenie výnosov za poskytovanie podporných služieb (2008)
VEGUM a.s. Dolné Vestenice Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2008)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Návrh zvýšenia výkonu chladenia piva (2009)
SEP a.s. Žilina Návrh zvýšenia výnosov za poskytovanie podporných služieb (2009)
CM EUROPEAN POWER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava Zvýšenie výnosov za poskytovanie podporných služieb (2009)
MONDI SCP a.s. Ružomberok Školenie riadiacich a výkonných pracovníkov energetiky (2009)
LEAF Slovakia s.r.o. Levice Racionalizácia chladiaceho hospodárstva (2009)
MPBH Šamorín s.r.o. Šamorín Preverenie možnosti použitia kogeneračnej jednotky (2009)
LEAF Slovakia s.r.o. Levice Školenie riadiacich a výkonných pracovníkov energetiky (2009)
ENERGOMONT s.r.o. Trnava Výkon a vyhodnotenie garančných skúšok kotla LOOS (2009)
SEP a.s. Žilina Optimalizovanie podmienok pre poskytovanie podporných služieb (2010)
MPBH s.r.o. Šamorín Posúdenie činnosti ekonomizérov a výroby tepla (2010)
CM EUROPEAN POWER SLOVAKIA s.r.o. Bratislava Zvýšenie výnosov za poskytovanie podporných služieb (2010)
CARBONIUM a.s. Prievidza Posúdenie návrhu výstavby splyňovacej elektrárne (2010)
EKOS PLUS s.r.o. Bratislava Analýza energetickej efektívnosti výmeny regeneračného kotla (2010)
SLOVNAFT a.s. Bratislava Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2010 - 2011)
VUM a.s. Žiar nad Hronom Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2011)
AGROVÝKRM a.s. Senica Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2012)
LEAF Slovakia s.r.o. Levice Návrh zlepšenia prevádzkových podmienok chladiaceho tunela (2012)
AGRORAMA s.r.o. Šaľa Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2012)
CHEMOSVIT FIBROCHEM a.s. Svit Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2012)
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. Michalovce Návrh zníženia energetickej náročnosti sušenia srvátky (2012)
MONDI SCP a.s. Ružomberok Preverenie efektívnosti prevádzky čerpadiel v prevádzke regeneračného kotla (2012)                      
LEAF Slovakia s.r.o. Levice Návrh zlepšenia prevádzkových podmienok sušiacej komory (2013)
EUROMILK a.s. Veľký Meder Expertíza procesu UHT zariadenia Rossi Catelli (2013)
HEINEKEN SLOVENSKO SLADOVNE a.s. Hurbanovo Návrh zníženia energetickej spotreby procesu hvozdenia sladu (2013)
POERNER GROUP mbH. Viedeň  Rakúsko Posúdenie variantu protitlakovej a kondenzačnej výroby elektrickej energie (2013)
SLOVNAFT a.s. Bratislava Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2013)
HEINEKEN SLOVENSKO SLADOVNE a.s. Hurbanovo Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2013) 
LEAF Slovakia s.r.o. Levice Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2013)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008 (2013)
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVENSKO a.s. Bratislava
Spolupráca pri návrhu racionalizačných opatrení petrochemickej výroby (2013)
ISTERMEAT a.s. Dunajská Streda Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2014)
MECOM GROUP s.r.o. Humenné
Konzultácie ohľadne zabezpečenia energetických potrieb podniku (2014)
GEMER MILK s.r.o. Rimavská Sobota
Preverenie súčasného stavu výroby, transportu a spotreby vodnej pary v podniku (2014)
MECOM GROUP s.r.o. Humenné Zvýšenie efektivity chladenia a sušenia vyrábaných produktov (2014)
LEONI SLOVAKIA s.r.o. Trenčianska Teplá
Návrh nového zdroja vodnej pary (2015)
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava
Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 (2015) 
TESCO STORES a.s. Bratislava
Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 (2015) 
LEONI CABLE ASSEMBLIES s.r.o. Trenčianska Teplá
Racionalizácia energetického hospodárstva, zníženie energetickej spotreby podniku (2016)
SANECA PHARMACEUTICALS a.s. Hlohovec
Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 (2016) 
LEONI CABLE ASSEMBLIES s.r.o. Trenčianska Teplá Príprava layoutu na rozdelenie medi (2016)
MONDI SCP a.s. Ružomberok
Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 (2017)
HEINEKEN SLOVENSKO a.s. Hurbanovo
Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 (2017)
HEINEKEN SLOVENSKO SLADOVNE a.s. Hurbanovo
Výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.321/2014 (2017)
SLOVNAFT a.s. Bratislava Racionalizácia energetického hospodárstva prevádzky PETCHEM (2018)
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR  Bratislava Riešenie energetického hospodárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov (2018)
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR  Bratislava Oponovanie energetického auditu Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov (2018)