SK | EN | DE
/domains/grucon/UserFiles/web/slide1.jpg

ÚVOD

Rozhodnutie Európskej únie postupne znižovať v súčasnosti predovšetkým v priemyselnej oblasti neprimerane vysokú spotrebu energií zavádzaním prísnejších podmienok do hospodárenia a spotreby energetických médií prostredníctvom legislatívnych noriem záväzných pre všetky členské štáty únie, ako aj v najbližších rokoch predpokladaný citeľný nárast cien energií núti podnikateľské subjekty realizovať v oblasti energetiky rôzne racionalizačné opatrenia. Nakoľko však tieto nie sú schopné vždy dostatočne analyzovať činnosť svojich energetických a technologických zariadení, potom takto realizované opatrenia nie sú systémové a nevedú k efektívnemu využitiu na tento účel vynaložených finančných prostriedkov.


Naša spoločnosť pôsobí v oblasti energetickej efektívnosti, má dlhoročnú skúsenosť s poskytovaním služieb v priemyselnej energetike, čo umožňuje poskytovať všetkým záujemcom kvalifikovanú súčinnosť v oblasti:

 

  • racionalizácia energetického hospodárstva
  • výkon energetického auditu
  • služby v oblasti energetiky

 

Pri výkone všetkých činnosti sa spoločnosť opiera o odborné a praktické skúsenosti svojich energetických audítorov, ktorí všetky práce vykonajú v súlade so súčasnými poznatkami v oblasti energetiky a energetických systémov.